blank

Косачката е предназначена за косене на едногодишни и многогодишни култури както на обработваема земя, така и на ливади с едновременно полагане на окосената маса в откос.

Техническа характеристика

Тип навесна
Работна ширина, м. 2,1
Габаритни размери, м.:

-дължина

-ширина

-височина

1,25

3,9

1,6

Маса, кг 530
Работна скорост, км/ч 6…12
Височина на среза, мм 40…100
Производителност, т/ч 0,95…2,85
Трактор, кл 1,4
Тип теглително устройство на трактора НУ-2