blank

Машината МТТ-9 е предназначена за транспортиране и непрекъснато повърхностно внасяне на твърди органични торове. Машината е оборудвана с реверсивно хидравлично задвижване на транспортьора, което осигурява плавно безстепенно регулиране на дозата на тора.

Техническа характеристика

Товароносимост, т. 9,5
Височина на товарена отстрани, м. 2,0
Габаритни размери, м. 6,5/2,5/2,75
Доза внасяни удобрения, т/хектар 10…60
Ширина на приложение/внасяне, м. 4…8
Производителност, т/ч 75
Трактор, клас 1,4-2,0
Собствена маса, т. 3,325