blank

ПЛУГ 4 корпусен ПО – 4 – 40

 ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Работна ширина на плуга ,мм 1600
Работна скорост ,км/ч 7-9
 Дълбочина на оран , см до 27
Производителност за 1 час, ха/час 1,12-1,44
  Габаритни размери
 дължина, мм 5700
Ширина, мм 2850
Височина, мм 1710
Тегло, кг 2450