blank

ПЛУГ 4 корпусен ПОН – 4-40

 ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Работна ширина на корпуса,см  40
Работна ширина на плуга ,мм 1600
Работна скорост ,км/ч 7- 9
 Дълбочина на оран , см до 25
Производителност за 1 час, ха/час 1,2-1,5
  Габаритни размери
 дължина, мм 4050
Ширина, мм 2300
Височина, мм  1600
Тегло, кг 1100