Плуг ПУ-00.000-01

Плуг е предназначен за оран на леки почви и изваждане на корнеплодни култури, предимно картофи.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тегло, кг 16
Габаритни размери, мм 540х320х490
Работна ширина, мм 250
Максимална дълбочина на оран, мм 180
Работна скорост, км/ч 4
Производителност, м²/ч 750