Предназначението на раздробителите е чрез нарязване и начупване да надробяват растителни остатъци от предходни култури /основно рапица и слънчоглед/. Чрез раздробяването се замества едно и се подпомага следващото дисковане.

blank
ПАРАМЕТРИ мярка 6.0
Тип на машината прикачна
Работна ширина см. 600
Транспортна ширина м. 2.8
Работни органи (ножове) бр. 30
Тегло кг. 1620
Миним. необходима мощност к.с. 60